събота, 18 декември 2010 г.

Магическите елементи на вселената

Публикувано от Amala в 15:50 ч.


Всичко във вселената е изградено от специфични строителни блокчета, или компоненти. Това са елементите. Дотук учените са съгласни, но има друго мнение за това как се наричат Елементите, какво могат или не могат да правят и има ли същества, свързани с тях. Макар да назовават и делят Елементите по различен начин, хората на науката и тези на магията говорят за едни и същи изграждащи съставки. Разликите са единствено в семантиката.
От самото начало на човешкото осъзнаване и използване на религията и магията културите са знаели, че четирите посоки на земната повърхнина са свързани с четирите Елемента:
Север(Земя), Изток(Въздух), Юг(Огън)и Запад(Вода). Практикуващите церемониална магия единодушно свързват тези Елемента с Четирите краища на вселената, Зодиака и който и да е магически кръг. Една от първите стъпки в повечето ритуали е призоваването на четирите Елемента и техните управници в съответната посока. Така Елементалните духове пазят своята четвъртина от кръга от всякакви отрицателни влияния.
Елементите са и магическите съставки, изграждащи всичко. Елементите или тяхната кобинация се откриват във всеки един предмет, създание или събитие в цялата вселена.

Лекарите например, приемат че човешкият организъм е вид микрокосмос, състоящ се от същите пет(включително и Етер) първоелемента, както и целия Космос и които попадат в тялото ни чрез храната. Самите органи, тъкани, сетива, чувства и способности на човека са тясно свързани със състоянието на енергийните канали-меридиани, които съответстват на някоя от стихиите и съответно свързват определени органи. По тези канали протича жизнената енергия ци.

Вътрешните органи се разглеждат като единство на тялото и духа, защото взаимодействието между органите определя мисловните и емоционални процеси. Органите взаимодействат помежду си и с обкръжаващата среда и всеки орган съответства на определено първоначало; природните закони и цикли съответстват на процесите в човешкия организъм. Така например, при заболяване на белите дробове се усеща проблем с функционирането на черния дроб, което пък се предава по енергийните канали до далака и т.н.; т.е. при едно заболяване се въвлича целия организъм и е много важно да се намери първоизточника на болестта.

Според китайската медицина има 6 основни органа ин и шест органа ян. Ин органите са сърцето, перикарда, черния дроб, бъбреците, белите дробове и далака; освен основните си функции, те изработват, натрупват и трансформират различни форми на енергия. Ян органите са стомах, тънко черво, дебело черво, жлъчен мехур, пикочен мехур и тройния нагревател; първите 5 се грижат за прием и преработка на хранителните вещества и отделяне на непотребни вещества, а тройният нагревател служи за регулиране на телесната температура, координиране на дишането, кръвообращението, храносмилането и отделянето на урина. Трябва да поясним, че названията на китайски на органите не съответстват на тези от европейската медицина; така например, китайското понятие за стомах обхваща стомаха, дванадесетопръстника и предния дял на тънкото черво, това за далак – далака и подстомашната жлеза.

Вътрешните органи на човека също се разделят според свойствата си на принадлежащи към някоя от първоматериите. Например, черният дроб се смята за дърво, защото неговото ци има увеличаващ характер; сърцето – за огън, защото неговото ян се грижи за телесната температура; далакът – за земя, защото отговаря за храносмилането и пренасянето на вещества; белите дробове – за метал, защото имат намаляващ характер; бъбреците – за вода, защото регулират циркулацията на вода в организма.

Ето една примерна таблица на кой елемент какъв орган съответства:

Елементи

Дърво Огън Земя Метал Вода

Природа

Посоки Изток Юг Център Запад Север

Климат Вятър Лятна влажност Влажност Сухота Студ

Сезони Пролет Лято Късно лято Есен Зима

Цветове Зелено Червено Жълто Бяло Черно

Вкусове Кисело Горчиво Сладко Тръпчиво Солено

Човешко тяло

5-те Ин Черен дроб Сърце Далак Бели дробове Бъбреци

5-те Ян Жлъчен мехур Тънко черво Стомах Дебело черво Пикочен мехур

Сетива Очи Език Уста Нос Уши

Тъкани Сухожилия Съдове Мускули Кожа и коса Кости

Чувства Яд Радост Мислене Меланхолия Страх

Звуци Викане Смях Пеене Плач Скърбене

Всички източни медицински учения са повлияни от тази философска концепция. Тя не обръща голямо внимание на анатомията и физиологията, според европейските понятия, а се стреми да изясни връзките и взаимоотношенията вътре в организма, отражението на Космоса в него.

0 коментара:

Публикуване на коментар

 

Енергия и сила Copyright © 2012