неделя, 30 август 2009 г.

Медитацията - единственият път за съхранение

Публикувано от Amala в 22:09 ч. 0 коментара

Просветление: Това е целта на медитацията. Да ви помогне да откриете истинската природа на нещата. Да ви помогне да разберете, че сте божествена частица и сте едно със Създателя.

Душевен мир и спокойствие: Умът на знимаващия се с медитация прилича на спокойното, мързеливо течение на река Ганг, а на другите хора е като Ниагарския водопад. С други думи, умът ви е в покой и вие сте в покой.

Мъдрост: Медитацията отваря каналите за общуване на всички нива. Това означава, че черпите знания директно от божествения си аз. Развива интуицията и мъдростта.
Радост и щастие: Медитацията помага да се освободим от фалшивите маски на егото. Когато това стане, започваме да изразяваме истинската си същост. Това носи радост и щастие от съществуването.

Любов и състрадателност: Медитацията ви дава знание за целостта ви с останалото човечество. Това извиква спонтанна любов и състрадателност към другите хора. Знанието за божествената същност на всеки човек, ви кара да гледате на другите по различен начин.

Добро здраве и намаляване на стреса: Те вървят ръка за ръка. Медитацията ни учи на изкуството да живеем в настоящето. Тревогите и безпокойството все повече и повече остават зад гърба ни. Това състояние помага на тялото да се излекува и да се предпазва от болести.

Усъвършенстване на мозъчната функция: Всички, които се занимават с медитация, знаят колко много се е подобрила работата на мозъка им. Медитацията повишава възприемчивостта и интелигентността.

Откриване на цели и таланти: С отпадането на изкуствените и претенциозни маски, получаваме шанс да видим истинското си аз. Това дава прозрение кои сме всъщност и какво наистина ни доставя удоволствие в живота. Това е тайната на изкуството на живота. Тя разкрива истинските таланти, дарове и поставените цели. Това откритие прави възможно изживяването на живота със страст и свободен дух.

Величие: Харизма, увереност, кураж, индивидуалност, баланс, всичките са дарове на медитацията. Това неминуемо води до превръщането ни в хора със силен чар и магнетизъм.

Практикуването на йога и медитация събуждат части от мозъка, които нармално са в латентно състояние. Когато тези зони се активират, възможностите стават безгранични.

петък, 12 юни 2009 г.

ПРЕНАТАЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ ( по Петър Дънов)

Публикувано от Amala в 19:12 ч. 0 коментараПовечето от хората, които искат да имат деца, мислят, че възможностите им се ограничават само до физическата част на нещата. Всичко останало, като устройството на детето: неговия характер, дарования, качества, недостатъци са дело на случайността или на Божието благоволение, за което самите нямат определена ясна представа. И тъй като са слушали да се говори за наследственост, те се надяват, че детето непременно ще прилича физически и морално на някого от рода: на баба си, на дядо си, на някой от чичовците или лелите си. Те не знаят, че могат да направят нещо, което да подсили или попречи на тази прилика, нито че в един общ план могат да въздействат върху детето, което ще се въплъти в тяхното семейство.

Още преди зачатието родителите трябва да се подготвят, за да могат да привлекат по-възвишен дух. Защото едно висше същество може да се съгласи да се въплъти само между същества, които са достигнали до известно ниво на чистота и власт над себе си. За такова същество не е важно да влезе в едно богато и известно семейство. То дори ще предпочете някое по-скромно, където няма да бъде изложено на изкушенията на лесния живот. На него му е необходимо да получи от родителите, сред които ще се въплъти, наследство, което няма да спъва духовната работа, заради която се е решило да слезе на земята. Твърде малко мъже и жени притежават качества, необходими за въплъщаването сред тях на велики духове. Затова земята е населена с толкова обикновени хора, с толкова болести и престъпления, вместо с божествени създания и дела. Учението на Всемирното Бяло Братство учи мъжа и жената в какво състояние на духа, в каква чистота трябва да се подготвят за зачеването на едно дете, дори да изберат момента за това зачеване, според най-доброто влияние на планетите. Как могат хората да слязат толкова низко и да оставят на случайността едно толкова важно събитие, като зачатието на едно дете? Именно тогава трябва да се потърси помощта на Небето, присъствието на ангели, за да може да се привлече един силен, светъл дух, който ще се превърне в благодетел на човечеството. Но не, хората се обръщат към алкохола и към не знам какво още, а често дори се държат като животни: насилват жената и у нея се раждат ненавистта, отвращението, отмъстителността... Няма нищо чудно, че след това на бял свят се появява чудовище.

Да проследим по-подробно въпроса за зачатието. За да се роди едно дете, трябва бащата да даде зародиша на майката, която да отгледа този зародиш до зрялост. Може да се каже, че бащата е създателя, а майката - оформителя. Зародишът, който бащата дава, е кондензат от неговата собствена квинтесенция. Всичко онова, което е преживял, което изживява в момента, е изразено там в този зародиш. Така, че в зависимост от начина му на живот, бащата дава един зародиш с по-добри или не толкова добри качества.

Аз често съм ви обяснявал как нашият начин на живот се записва в нас, в хромозомите на нашите клетки. Всяка клетка притежава своя памет. Излишно е човек да играе театър пред другите и да се показва внимателен, честен, милостив. Онова, което той мисли и чувства вътрешно, се записва и предава от по-коление на поколение. Щом веднъж болестите и пороците са се записали, щом веднъж са предадени, напразно ще търсите професори, училища и лечители, за да излекувате детето! Твърде късно е да се направи нещо. Всичко се препредава и ако не се прояви в първото, това ще стане във второто или в третото дете. Хората трябва да разберат, че природата е истинска и неподправима.

Погрешно е да се вярва, че това, което мъжът дава на жената в момента на зачатието, носи винаги една и съща природа. Ако мъжът не е работил върху себе си, върху облагородяването и пречистването си, той ще даде на жената зародиша на съвсем обикновено същество или дори на един престъпник.

Да вземем един пример. Вие ще го намерите за не толкова поетичен, но най-малкото той е красноречив. Предназначението на една чешма е да дава вода. Тази вода може да бъде мътна или кристална. От онзи, който носи дълго време в себе си лоши мисли и чувства, може да потече само мръсна вода, докато онзи, който работи непрекъснато за доброто и за светлината, раздава само кристална и живителна вода. Да, не се учудвайте, зародишът, който мъжът дава на жената в момента на зачатието, е различен и зависи от еволюционното ниво на човека.

Също както семето, посято в земята, носи в себе си предопределението си на дърво или цвете, така зародишът, който бащата дава на майката, носи предопределението на детето с всичките му способности и дарби или с неговите слабости и недостатъци. Колкото до майката, през деветте месеца бременност, тя носи материалите, които служат за осъществяването на предопределението и тук аз мога да ви разкрия изключително интересни и важни неща.

През деветте месеца на бременността майката не работи само за оформяне физическото тяло на детето. Тя несъзнателно действа за създаването на благоприятни или неблагоприятни условия за процъфтяването на различните характеристики, които зародишът носи. И как работи тя? Като внимателно следи замислите, чувствата си и за живота, който води. Това именно аз наричам духовна галванопластика.

Аз ще ви опиша химическия процес при галванопластиката, чието духовно приложение може да доведе до изключително важни резултати за цялото човечество.

Поставяме два електрода в един съд с разтвор от сол на някакъв метал: злато, сребро, мед... Анодът, положителният електрод, е къс метал, от който е приготвена солта в съда. Катодът, отрицателният електрод, е предмета, който ще галванизираме. Той е покрит с оловен слой. С помощта на електричен проводник свързваме двата електрода към полюсите на един източник на прав ток. При протичането на тока металът от електролита се отлага върху катода, а анодът като се разлага поддържа съдържанието на метал в електролитния разтвор. Малко по малко предметът се покрива с метал и получаваме желания предмет, покрит със злато, сребро или мед.

Ако погледнете природата, вие ще забележите, че феноменът на галванопластиката съществува навсякъде. Например във вселената нашата планета, Земята, която е подложена на многобройните влияния на другите небесни тела, представлява отрицателния полюс, катода, или женското начало, докато небето, сиреч слънцето и звездите представляват положителния полюс, анода, или мъжкото начало. Между земята и слънцето (или която и да е звезда) се извършва обмен, защото между тях съществува непрекъсната циркулация. Тези два полюса са потопени в един космически електролит - етера, космическия флуид, който обвива, облива всички небесни тела. И накрая източникът на енергия, благодарение на когото протича циркулацията, самия Бог, към когото са свързани двата полюса.
Да предположим, че на катода, Земята, поставим една форма, едно семе например. Това семе е потопено в космическия разтвор и когато преминават теченията, излъчени от Бога, те произвеждат феномена на галванопластиката: материите, които се съдържат в космическия разтвор, се отлагат на катода, семето, а анодът (слънцето или някоя друга звезда), опреснява разтвора през времето, когато семето расте. И така всяко зърно, посято в земята, привлича от етера, в който се къпе, Всички частици, които подхождат на неговата природа. Тези частици се отлагат върху зърното и благодарение на тях то се развива.

Същият феномен на галванопластиката протича и в бременната жена. Тя също носи в себе си зрънце, електроди и разтвор. Зрънцето е живият зародиш, който бащата е поставил в нейната утроба. Това е катода, образа, понякога на пияница, на престъпник или на обикновен човек, а понякога на гений или светец. След като жената забременее, между нейния мозък (анода) и зародиша потича енергиен поток. Мозъкът фактически е свързан с източника на космическа енергия - Бог - от чиято енергия черпи и която в последствие циркулира между мозъка и ембриона. И накрая електролитът това е кръвта на майката, в който са потопени анодът (мозъкът) и катодът (матката). Кръвта облива еднакво всички органи и всички клетки, а в нея са разтворени златото, среброто, медта и т. н.

Анодът, главата, доставя метала (мислите), който опреснява кръвта. Зародишът може да е чудесен, но ако майката поддържа в главата си мисли от олово (символично казано), не трябва да се изненадва, ако после нейното дете се роди покрито с олово, сиреч неговата природа е порочна, песимистична и болнава. Трябва да се разбере, че зародишът е един калъп, форма и дори тя да представлява един чудесен образ, ако се покрие с някакъв прост метал, той ще загуби от своята стойност.
Да предположим, че една майка, която познава законите на галванопластиката, реши да ги използва, за да роди дете. След като е приела зародиша в своята утроба (катода), тя поставя В главата си (анода) една златна пластина, сиреч най-извисени мисли и чувства. Циркулацията е в действие и кръвта, която обтича тялото, носи до зародиша от скъпоценния метал. Детето расте, обвито в своята златна дрешка и когато се роди, то е яко, красиво и способно да побеждава трудностите, болестите и всички лоши влияния.

Повечето майки не мислят за влиянието, което тяхното вътрешно състояние оказва на детето, което носят в себе си. Едва когато се роди, те започват да се грижат за него, да му търсят възпитатели, учители... Не, щом се роди детето, вече е късно, всичко е определено. Никакъв педагог, никакъв професор не може да преобрази едно дете, след като елементите, които е получило в утробата на майка си, са от низко качество.

Един възпитател, един учител могат да направят много, но само за възпитанието на детето. Те не могат да променят издълбоко неговата природа, Ако природата дълбоко в детето е повредена и най-добрите учители да му намерите, то няма да се промени. С каквото и да третирате оловото, то ще си остане олово. Може да го полирате, валцувате, разрязвате, за да блести, но само след няколко минути то ще потъмнее отново, защото е олово. Едно дете трябва да се направи от злато, не от олово. Дори да му е съдено да живее в най-тежки условия, едно такова дете остава невредимо, защото неговата основна същност е чиста.

Вие разбирате сега, колко е важно за жената да носи в главата си светли мисли. Благодарение на тези мисли зародишът, който расте в нея, поема по всяко време от тези чисти и скъпоценни материи. Така един ден тя ще даде живот на един даровит човек на изкуството, на един забележителен учен, на един светец, на един божи пратеник. Майката е способна да извърши велики чудеса, защото тя притежава ключа за силите на живота.

Моята майка ми е разказвала, че след като е заченала с мен, ме е носила с мисълта да ме посвети на Бога. Изглежда, че в деня на кръщенето попът толкова бил радостен, че се напил за пръв път в живота си. Обикновено той никога не пиел. После обяснявал, че се е понапил, защото аз съм бил дете, различно от другите и дори изрекъл едно предсказание за мен..., което смятам да не ви разкрия. След това с растежа си съм се превърнал в малък разбойник. Аз съм ви разказвал как съм крадял ябълки от съседите и съм палил огън из плевните. Това, разбира се, не продължило дълго време, защото само заложените дълбоко кълнове са трайни, а останалото е нещо повърхностно и нетрайно. Но аз не искам да кажа, че защото майка ми ме е посветила на Бога, съм някакъв необикновен човек. Може да се посвещават деца в служба на Бога, но не се знае до какво ниво ще достигнат те в йерархията на божиите служители. Майките със сигурност не го знаят, разбира се, и аз не вярвам, че моята майка го е знаела. Така че фактът, че ме е посветила на Бога, няма нищо общо с моето лична еволюция. Много християни са били посвещавани от майките си, но са оставали в своите църкви, без много-много да напреднат. Онова, сигурното е, че техните родители са желаели децата им да носят в себе си една мъничка искрица. Ако се раздуха тази искрица, тя може да се разгори и превърне в пламък, но ако не се раздуха, искрицата не представлява нищо. За да се разгори, не трябва да се спира подаването на дърва и раздухването, символично казано.

Всеизвестен е фактът, че по време на бременността много от жените проявяват странни желания, неконтролируеми пориви, които до този момент не са изпитвали. Хората не познават причината на този феномен и аз ще ви я разкрия. Бременната жена често е посещавана от злонамерени същества, които желаят да се намесят по-късно в живота на детето. Те карат жената да се държи така, че галванопластиката в нея да протича в най-голямо безредие, което ще им позволи по-късно да проникнат в детето, да влизат и излизат в душата му и да се хранят чрез него. Това може много бързо да се разбере.

Обикновено всички деца, които идват при мен, много ме обичат, но случвало се е три-четири пъти да ме отбягват и никой не е разбирал причината. Аз обаче я разбирам, защото всички подобни феномени в живота ми са ясни. Родителите на тези деца страдаха, чувстваха се нещастни и аз трябваше да обясня на майката: „По време на бременността вие сигурно сте си позволявали неща, с които сте привлекли същества, чието желание е било да останат в детето и да се възползват от него. Сега тези същества са у него и чакат удобен момент да се проявят. Но те чувстват в мен един враг, защото знаят, че ако детето попадне в моето влияния аз ще ги изгоня. С моето поведение, с моята воля, с моите излъчвания аз ще ги изхвърля. (Впрочем аз се занимавам само с това: замествам някои същества с други и това ми доставя удоволствие... Както виждате, аз също си имам моите развлечения!) И така, тези същества се стараят да отдалечат вашето дете от моето присъствие. " Но аз не се признавам за победен и тъй като много обичам родителите, се залавям за работа да им помогна и не след дълго детето, което по-рано ме е отбягвало, се втурва към мен да ме прегръща. Това се е случвало и пред вашите очи, нали?

През цялото време на бременността майката трябва да бди и закриля детето. Съзнателно с мислите си тя трябва да изгражда около него една атмосфера на чистота и светлина, която да го закриля от посегателствата на злонамерените същества, както и да работи в сътрудничество с душата, която ще се въплъти. Защото обратното на онова, което мислят някои, душата не влиза в тялото на детето по време на бременността. Наистина в утробата на майката то живее, сърцето му бие, детето се храни, но неговата душа все още не е проникнала в тялото му. Тя влиза в него в момента на раждането с първия дъх. До този момент душата стои близо до майката, работи в сътрудничество с нея за изграждането на различните тела на детето (физическо, астрално, ментално... ) Обикновено майката не е достатъчно чувствителна и наясно, за да държи сметка за тази дейност, но макар да не може да види душата, тя трябва да и говори и да и отправя молитви: „Ето аз ти давам най-добрите материали, аз ти помагам, но и ти се заеми да дадеш това и онова качество на детето, да стане то един човек на изкуството, един философ, учен или светец. "

Когато майката произнася тези думи, които са мощни, магически, тя излъчва определени частици и духът на детето, който трябва да се въплъти, ги приема като материал за изграждането на неговите различни тела. Самото дете не притежава нищо. То приема всички материали от своята майка. Ето защо тя трябва много да внимава, за да му дава чрез своите мисли и чувства само най-чисти и най-светли частици.

Всички тези феномени на невидимия свят са непознати за повече от хората и ролята на Учението се състои именно в това да ви направи чувствителни към този субтилен, неуловим, но реален, по-действителен от самата действителност свят. Благодарение на Учението, вие ще станете по-съзнателни, по-внимателни към всички енергийни потоци, които протичат през вас, към всички присъствия, които ви заобикалят. Това съзнание именно ще ви направи способни да работите за доброто.

Мъжете и жените не трябва никога да забравят, че децата, които ще имат един ден, ще отразяват по един или друг начин техния личен начин на мислене и живот. Защото всичко, което преминава през главата и сърцето на един човек, рано или късно се осъществява: всяка негова мисъл и желание, които говорят в него, са живи, както и детето, което съществува вече в главата и сърцето на бащата и на майката. И така, ако вашето дете расте и се превръща в един ангел, който ви помага, това е, защото то е било една ваша прекрасна идея, която сте носили през годините и която се е въплътила във вашето дете и чрез него про-дължава да ви помага. Но ако това дете само ви досажда, бъдете сигурни, че то е въплъщение на една престъпна идея, която вие сте хранили.

Едно дете не се ражда от нищо. И ако вие ме запитате, защо се е родило вашето дете, аз ще ви отговоря: „За да разберете, какво сте носили в главата си. " Чрез детето мъжът и жената опознават себе си.

събота, 30 май 2009 г.

Древната тайна на извора на младостта, 5-та Тибетци

Публикувано от Amala в 17:34 ч. 0 коментара

Първи Тибетец:
Застанете с разтворени настрани ръце и обърнати надолу длани. Завъртете се по посока на часовниковата стрелка. Дервишите го правят стотици пъти, ламите - около дузина, колкото да стимулират чакрите.
Според Кристофър Килъм оптималната бройка е 21.

Втори Тибетец:
1. Легнете по гръб с ръце отстрани на тялото.
2. Притиснете брадичката към гърдите.
3. Повдигнете краката до вертикално положение, без да сгъвате коленете.
4. Започнете както можете и колкото можете. Крайната цел отново е 21 повторения.

Трети Тибетец:
1. Коленичете на пода и изправете тялото. Поставете ръце на бедрата.
2. Придърпайте брадичката към гърдите.
3. Извийте гръбнака, като внимателно изнасяте главата възможно най-назад.
4. Отново започнете както и колкото можете и се опитайте да стигнете 21 повторения.

Четвърти Тибетец:
1. Седнете на пода с изпънати крака, раздалечени стъпала и опрени на пода ръце.
2. Притиснете брадичката към гърдите.
3. Отпуснете главата максимално назад.
4. Без да прегъвате ръцете и да отмествате тях или краката, свийте коленете и вдигнете горната част на тялото до хоризонтално положение. Напрегнете мускулите, после се отпуснете.
5. Не е задължително от самото начало да изпълнявате всички ритуали. Започнете с тези, които успеете да направите. Помнете, че ефектът на тибетските ритуали се крие в тяхната комплектност. Започнете както и колкото можете, останалото ще дойде с времето и постоянството.

Пети Тибетец:
1. Застанете в тази поза с извито тяло, ръцете са изпънати, дланите лежат на пода, пръстите на краката са извити и стъпват на земята. Внимателно наклонете главата възможно най-назад.
2. Без да отмествате дланите и стъпалата, свийте тялото в ханша и го вдигнете в поза като обърнато "V". Притиснете брадичката към гърдите.

Особености на дишането:
Старайте се колкото можете да дишате равномерно.
Само след няколко дни ще забележите:
1. безпричинна радост в себе си.
2. Животът ще ви се струва по-хубав, независимо от всичко.
3.Ще ви изпълва необяснима енергия.
4. Ще започнат да изчезват някои неразположения.
5. Само след 2 месеца ще изглеждате видимо по-млади и така ще се чуствате.

Самолечение

Публикувано от Amala в 14:02 ч. 0 коментара


Легнали в релаксирано състояние, дишайте ритмично и дайте заповед за вдишване на добро количество прана. При издишването изпратете прана към засегнатата част, за да я стимулирате. От време на време разнообразявайте с издишване с мислената заповед болното състояние да бъде изхвърлено и да изчезне. При това упражнение прокарвайте ръцете от главата надолу по към засегнатата част. При използването на ръцете за лекуване на себе си или на другите хора винаги задържайте в съзнанието си мислена представа, че прана тече надолу по ръката и през върха на пръстите отива към тялото, като по този начин достига засегнатата част и я лекува. Някои йоги се придържат към модела на поставяне на двете ръце на върху засегнатото място, като след това изпълняват ритмично дишане, поддържайки в съзнанието си мислената представа, че насищат с умерено количество прана боният орган или част, като по този начин ги стимулират, а след това изхвърлят оттам болното състояние, също както след изпомпване на кофа с мръсна вода ще ч изхвърлим и ще я напълним с чиста вода. Този модел е много ефикасен, ако успеете да задържате в съзнанието си мислената представа на помпата, като издишването представлява изпомпването на мръсната вода, а и вдишването - изхвърлянето и от кофата.

петък, 15 май 2009 г.

Медитацията - модерния начин за автогенен тренинг

Публикувано от Amala в 19:05 ч. 0 коментара


Добре познатият на всички метод (включително и на тези, които не разбират идеите на източната философия) - АТ или автогенен тренинг.
Нашето здраве не е неизменно състояние: непрекъснато трябва да го придобиваме отново и да го пазим !
Добри възможности за тази цел предлага АТ: той почти няма конкуренция в областта на душевното здраве.
Който е здрав, може да се възползва от него без колебание. Но който се чувства нито здрав, нито болен, трябва да се отнесе много самокритично към себе си, иначе би могъл да се превърне, без лекарски контрол, в "мним здрав". Опасностите са очевидни. Почти всички болести започват с небиещи на очи вегетативни явления, които както пациентите, така и лекарите могат лесно да пропуснат.
В индустриалните държави почти половината от хората умират от последсвията на артериосклерозата, най - вече от сърдечен ифаркт. Тук АТ може да окаже много по - решаваща помощ, отколкото се предполагаше до преди няколко години. Наистина народът винаги е знаел, че страхът, гневът и напрежението могат да увредят сърдечната дейност, но малцина медици бяха убедени в това. Днес обаче съществуват многобройни, потвърдени и от кардиолозите наблюдения, че дистресът може да бъде посочен като основен фактор при възникването на инфаркт.
Трениращите постигат успехи до голяма степен чрез съставянето на неизменни намерения. Какво всъщност представляват те?
Всеки ден ние сме подложени на съменения Веднъж руския невролог Бехтерев бе сравнил внушението с чуждото мисловно съдържание, което се промъква нощем като крадец в къщата и я напуска на другия ден, преоблечено като неин господар.Всичко, което прониква в подсъзнанието, може да се появи отново като внушение. Съзнанието няма нищо общо с това. В крайна сметка внушенията са винаги самовнушение.
С помощта на автогенното формулиране на намерението всеки може да придобие този вътрешен часовников механизъм или да го осъвършенства. Може например да си каже:
" Дълбоко през ноща си спя
и точно в седем се събуждам.
Редовно ходя по нужда,
храната смилам начаса.
прогонвам всеки страх от мен
и радостен съм всеки ден "

събота, 2 май 2009 г.

Taй - чи, екзотичният танц на тялото и ума

Публикувано от Amala в 10:00 ч. 0 коментара

Вдъхновени от съвършените движения на жерава, упражненията Тай-чи укрепват и лекуват тялото и душата и наподобяват красив екзотичен танц.

Днес животът ни се движи на бързи обороти - свикнали сме да се надпреварваме с времето и постоянно да цепим секундата на две, без да осъзнаваме, че тялото и умът ни се изтощават, а това води до загуба на концентрация и често боледуване.
Корените на Тай-чи трябва да се търсят хилядолетия назад в Древен Китай,където хората вярвали, че физическото равновесие е ключът към душевното. Основният стил е „Чен" и от XV век се практикува в манастирите на Шаолин. През 80-те години на XX век навлиза и в западния свят, като в момента е на второ място по популярност в САЩ след йогата.

По своята същност Тай-чи е вид бойно изкуство за самоотбрана, тясно свързано с медитацията. Но за разлика от другите източни бойни изкуства, основния му принцип е спокойствието, а не грубата сила и агресията. Благодарение на плавните движения и ритмично дишане, то подобрява концентрацията, координацията и стимулира притока на енергията „Чи", която поддържа здравето и хармонията в тялото. Блокирането на тази енергия води до редица здравословни и душевни проблеми. Когато човек е спокоен и отпуснат, благодарение на упражненията Тай-чи, потокът на „Чи" е възстановен и болестите биват победени. Това съчетание на бойно изкуство и танц е хармония на пасивното и активното начало, на ин и ян.

С Тай-чи могат да се занимават и възрастни, и деца. В някои европейски държави като Франция и Белгия се използва от много психотерапевти, които твърдят, че има изключително благоприятен ефект върху различни психични заболявания. Препоръчва се и за жени с гинекологични проблеми. Много спортисти се възстановяват от операции и травми с тези уникални упражнения. Специалистите кинезитерапевти ги препоръчват за деца с гръбначни изкривявания.

Така определят упражненията Тай-чи хората, които ги практикуват.
На пръв поглед гимнастиката изглежда много бавна и оставя впечатление, че не натоварва мускулите на тялото. Но още след първата тренировка ще усетите напрежение, но няма да се събудите с неприятна мускулна треска.

За един час тренировка ще се лишите от около 300 ккал, но резултатите ще са много повече от стройна фигура. Главната цел е тялото ви да е на добро физическо и духовно ниво. Редовните занимания подобряват еластичността на ставите и мускулите, заздравяват костите и предпазват от остеопороза. Дълбокото дишане и леките движения подобряват кръвообращението, укрепват стените на кръвоносните съдове.
Всички движения започват от областта на корема и са на кръгов принцип - тялото трябва да се движи като едно цяло. Когато изпълнявате упражненията, си представяйте, че плувате във въздуха. Много е важно да се отпуснете и да освободите съзнанието си. Тази гимнастика помага не само за физическото укрепване на тялото, но и за по-добра концентрация в работата. Стресът е неутрализиран, с помощта на медитацията, с която завършва всеки сеанс.

Преди тренировка е добре да се направи добра загрявка, а след като приключите отделете 5 минути за малко стречинг.

Облеклото трябва да е удобно и да не е плътно по тялото, за да имате свобода и лекота на движенията. За да е пълен ефектът върху организма, трябва да практикувате Тай-чи поне два пъти седмично за около час, в продължение на 5 месеца, след което можете да се ограничите до един път седмично.

Тай - чи е особено подходящ за всички, които търсят по - специален начин за спортуване и особено за жени, които искат да научат лесни методи за самозащита.
Експертите твърдят, че тези, които се занимават с тай - чи успяват да разберат свеото тяло по - добре и подобряват светоусещането си.

събота, 25 април 2009 г.

Благотворното влияние на плуването върху тялото и душата

Публикувано от Amala в 9:32 ч. 0 коментара
Плуването - тренировка за тялото и душата !
Обичате ли онова успокояващо чувство да бъдете в прегръдката на водата? Дали си спомняте подсъзнателно уюта на майчината утроба, за да осъзнаем като възрастни, че плуването е едно наистина прекрасно занимание за тялото и душата?
Тези, които плуват често, наистина знаят за какво става въпрос - колко добре се чувстват не само физически, но и емоционално. Те ще ви уверят, че ползите от плуването са почти непостижими за останалите видове спортни занимания.

Ползи за тялото oт чисто биологична гледна точка:
Плуването развива цялото тяло, подобрявайки състоянието на сърдечно-съдовата система, силата на мускулите, издържливостта, стойката и гъвкавостта на тялото. Особено голяма е ползата за сърдечно-съдовата система, тъй като когато плуваме се подобрява усвояването на кислород от тялото, без да се претоварва сърцето. Ако се стремите да свалите излишно тегло, плуването просто ви дава билета да стигнете до крайната цел. Плувците изгарят средно за час калории, колкото се изгарят при пробег на 10 км. за същото време. Плуването тонизира горната и долната част на тялото ви, тъй като използвате почти всички основни мускулни групи. Най-добрите стилове за тонизиране на цялото тяло са свободният стил, бруст и плуване по гръб. Рискът от нараняване, докато плувате е минимален. Това се дължи на факта, че при плуване няма напрежение върху костите, ставите или сухожилията, заради задържането на повърхността на водата и факта, че тежестта на тялото във вода намалява с една десета. Много атлети използват плуването като допълнение към тренировъчната си дейност. Плуването е много подходящо за бременни жени, тъй като то помага за укрепване на раменете и коремните мускули, които могат да се разтегнат при раждане. Плуването подобрява и циркулацията. Плуването регулира кръвното налягане. Проучвания показват, че то помага да се свали високото кръвно налягане и е възможно дори да предпазва от хипертония, което от своя страна намалява риска от заболявания на сърцето и инсулт. Плуването помага и за доброто емоционално състояние, като редуцира стреса и напрежението. Този спорт е изключително релаксиращ, тъй като позволява повече кислород да стигне до мускулите и изисква регулиране на дишането.

Кога да практикуваме плуване с най – голям ефект върху цялостното ни състояние ?
Плуването рано сутрин е едно отлично начало на новия ден, което ни кара да се почувстваме като преродени. Вечер, след дълъг и изморителен, работен ден помага да преодолеем акумулирания през деня стрес.

Защо плуване ?
Водата намалява силата на земното притегляне и затова оказва много по – малко налягане върху костите и ставите.
Не е нужно да си сериозен спортост, за да се занимаваш с плуване.
Подобрява дишането, като улеснява изхвърлянето на секрети от белите дробове поради хоризонталния модел на изпълнение.
Екипировката е сравнително евтина в сравнение с други спортове – шапка, бански костюм, очила.
Работи върху двигателната координация на цялото тяло
Увеличава сърдечния и белодробен капацитет, подобрява мускулния тонус.
Повече от 2/3 от телесната мускулатура взема участие в движението.
Подпомага и увеличава горенето на калории.
Нормализира артериалното наляганеи пулса.


Нужна екипировка:
Съчетавайки воля и желание с нужната екипировка от бански костюм, шапка и очила можете да се потопите в съвършено различния свят от ежедневеието си – именно там ще откриете дозата спокойствие нужна за възстановяването на организма ви, както физически, така и психически !!! Погрижете се за себе си !

събота, 21 март 2009 г.

Какво е рейки?

Публикувано от Amala в 16:40 ч. 0 коментараСъщността на рейки е любов. А най - точната дефиниция за рейки е сравнението с " жив океан от енергия". Този океан от енергия е интелигентна сила. Тя знае къде е най - необходима. Всеки може да научи рейки, тъй като всички сме неизменно свързани с вселената. За да разберем смисъла на думата рейки, можем я разделим на две части - рей и ки.

Японската сричка рей означава Бог, Създател, Дух.
Японската сричка ки означава енергия, жизнена сила.
Рей обозначава съзидателния ум и творческото проявление на Бог, " всичко, което е ", проявеното и непроявеното. Неописуемото усещане да си съзнателен в човешкото тяло и да можеш да гледаш пространството и да се движиш от факта, че погледът ти стига чак до произхода, до Големия взрив. Всичко което виждаш, помирисваш, вкусваш, докосваш, усещаш и чуваш, е рей. Рей е сътворението, но в сърцето си ти знаеш, че си част от него.

Ки е животворната енергия, която се крие във всичко сътворено. Ки движи вселената. Тя е силата, която дава живот на всичко. В други традиции тя е позната като прана и чи. Ки тече по нади или канали в нашето електромагнитно тяло и буквално ни снабдява с живителна енергия. Посредтсвом Карлиановата фотография е възможно Ки да бъде заснета и документирана. Интересното е, че независимо какво снимаш, ако е живо, около него винаги има електромагнитно енергийно поле.

Съществат няколко принципа в рейки :
1. Точно днес не се гневи.
2. Точно днес не се тревожи.
3. Почитай родителите си, учителите и по - възрастните.
4. Честно печели хляба си.
5. Точно днес бъди благодарен.четвъртък, 12 февруари 2009 г.

Храната и Чакрите

Публикувано от Amala в 9:10 ч. 0 коментараСлед като културата и съзнанието продължават своето неизбежно развитите, напълно логично е, че физическото ни състояние също се променя. Щом се променя физическото ни състояние, по същия начин трябва да се променят и навиците низа хранене. Тези, обаче които считат, че могат да се хранят по свой начин до просветлението, могат да установят, че пътят е бавен и труден.


Подходящата диета за разширеното съзнание не може да бъде предписана като общо правило за всеки човек. Диетата, която избира човек, трябва да е подходяща за неговите потребности и цели. Очевидно е, че ако тежите сто килограма и работите по цял ден на строителен обект, вие ще имате различни потребности от тези на една секретарка, тежаща 45 килограма, която седи по цял ден в офиса. Най - често вегетарианската диета се препоръчва за развиване на чувствителността и за издигане на съзнанието до " по - висши " състояния. Все пак този вид диета не е подходяща за всеки човек и дори може да бъде вредна, ако не се поддържа определен баланс на хранителните вещества.


Храната притежава основни вибрационни качества, които са над и извън нейния хранителен състав. Храната, приготвена с любов от член от семейството, е много по - полезна от храната, приготвена от някой, който ненавижда работата си в ресторант за бързо хранене. Различните видове храна също притежават различни вибрационни качества и могат най - общо да се съотнесат с различните нива на чакрите:


1. ПЪРВА ЧАКРА - месо и белтъци.


2. ВТОРА ЧАКРА - течности.


3. ТРЕТА ЧАКРА - скорбяла, захари.


4. ЧЕТВЪРТА ЧАКРА - зеленчуци.


5. ПЕТА ЧАКРА - плодове.


6. ШЕСТА ЧАКРА и 7. СЕДМА ЧАКРА са свързани с психическото състояние на човека. Няма как да се препоръча храна за тях именно поради тази причина, пълната липса на храна може да помогне на всички чакри и най - вече на седмата.


Тялото се задвижва от енергия, не от храна. Въпреки, че голяма част от тази енергия се набавя от храната, ще видим, че енергията от другите чакри, като любов, сила или висши състояния на съзнанието, често намаляват нашата потребност от храна.

понеделник, 12 януари 2009 г.

Натуралната хигиена - една забравена надежда

Публикувано от Amala в 20:00 ч. 0 коментара


В митологията се разказва, че богът на медицината - Асклепий имал две дъщери - едната се наричла Панацея, а другата - Хигия. Те постоянно спорели помежду си. Панацея се опитвала да изнамери лечебно средство, универсална лечебна микстура. Хигия обратно - указвала за възможността на една много по - широка и мащабна преспектива. Тя твърдяла, че здравето е всъщност самия човек и той не се нуждае от никакво средство, а само от своята собствена природна хигиена, т.е. от хармония със себе си и със света около себе си, формирайки така едно ограничено, екологично цяло. С други думи, здравето е залог на единство. Тази двойна метафора - от една страна - човекът, търсещ средството, инструмент, посредник за лечение, а от друга - човешкото здраве дадено като едно априорно състояние, отразява по един прост и блестящ начин вековния, а заедно с това и съвременен дуализъм на медицинската наука.

В историята на медицината поне от времето на Декарт насам наблюдаваме напрегнатото присъствие на две медицини. Едната вижда човека като отделна част от света, а оттам по същата логика и самият човек като съставен от много независими една от друга части. Лекарят съответно трябва да е механик, който ще изучава повредената част, ще я ремонтира или ще я замени с нова, ако това е необходимо. Това е нашата позната, съвремнна медицина, надробена в десетки специалности и поселена с лекари, вече неразбиращи натоварения с професионален жаргон език на своите колеги. Поселена, за съжаление, и с тъжната реалност на разкъсаните междучовешки отношения и с накъсаните души и сърца на хиляди страдалци. Но съществува и друга медицина, доскоро у нас неизвестна. Медицина с много по - дълбока традиция от Декартовата. Медицина, която знае, че всичко е едно. Едно ограничено свързано цяло, в което никоя част не може да съществува без другата. Тази холистична, цялостна или екологична медицина, както днес я наричаме, вижда човека и света около себе си по - скоро като една градина, където всичко съществува във взаимосвързана екологична верига.

Организмът винаги боледува като цяло, като система. За щастие, той се лекува по същия начин. Целта на Натуралната хигиена е да се отстрани самите причини на заболяването - отпадните метаболити на обмяната и да се възстанови на тяхно място реципрочно липсващите, дефицитните елементи в организма. Така се възстановява "златната среда" - балансът между излишека и дефицита, между плюс и минус, израз на която хармония е здравето.

И така , днес сме свидетели как Панацея, макар и все още произвеждаща своите микстури, отново се завръща към Хигия, от която е произлязла - за да бъдат отново заедно и единни двете дъщери на бога Ескулап.

събота, 3 януари 2009 г.

Дишането е живот

Публикувано от Amala в 17:52 ч. 0 коментара

Да дишаш означава да живееш и без дишане няма живот. От дишането зависят животът и здравето не само на висшите животни, но и на нисшите форми на животински живот, които също трябва да дишат, за да живеят, а съществуването на растителния свят също зависи от въздуха. Новороденото поема дълбока глътка въздух, задържа го за момент, след това го издиша и ето! , животът му на Земята е започнал. Старецът се задъхва, спира да диша и животът му угасва. От първото плахо вдъхване на новороденото до последния спазъм на умиращия се простира дългата история на непрекъснатото дишане. Животът е просто една поредица от дишания, за това съществува цяла наука за дишането.
Дихателния механизъм на човека е така устроен, че той може да диша или през устата, или през носните отвори, но това към кой от двата метода се придържа е от жизненоважно значение, тъй като единят носи сила и здраве, докато другият води до болести и слабост.
Много от болестите, от които съвременния човек страда, без съмнение са причинени от разпространения навик да се диша през устата. Децата, на които се позволява да дишат по този начин, израстват с увредена жизненост и отслабена телесна конструкция и в зряла възраст често се разболяват и се превръщат в хронични инвалиди. Майката от първобитното племе действа по - правилно, водена от своята интуиция. Навежда главичката му напред, когато заспи, като в тази позиция устата му се затваря и единственият възможен начин за дишане остава през носа.
Дихателните органи притежават свой защитен механизъм, филтър или прахоуловител в ноздрите. Когато дъхът се поема през устата, между устата и белите дробове не съществува нищо, което да филтрира въздуха или да улавя праха и другите чужди тела във въздуха. Възпаленията на дихателните органи често се дължи на студения въздух, преминаващ през устата. Човекът, който нощем диша през устата, винаги се събужда с пресъхнала уста и с усещането за сухота в гърлото. Нарушил е един от природните закони и е посял семената на болестта.


 

Енергия и сила Copyright © 2012